Szkoła Podstawowa

im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie

Drogie Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

Nie bójcie się marzyć, bo od marzeń wszystko się zaczyna!

Ewa Orzechowska i Beata Stępień 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła w roku 2019 roku przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”.

Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica”  było umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Zakupione monitory interaktywne stały się cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania TIK i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczyniło się do podniesienia jakości i efektywności nauczania.

Beata Stępień

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły mogli pogłębić swoją wiedzę historyczną, a także poznać losy zamordowanych oficerów. Mieli możliwość zapoznać sie z wystawą poświęconą "żołnierzom wyklętym", w której zostały przedstawione sylwetki niektórych z nich. Dodatkowo uczniowie klasy VIII wzięli udział w pokazie filmowym poświęconym żołnierzom niezłomnym.

 Kozieł Anna

Spotkanie ze strażakiem 

W dniu 24 lutego 2020 r. do drzwi naszego przedszkola zapukał Pan Strażak - Krzysztof Kubiś z Państwowej Straży Pożarnej z Opoczna, który opowiedział o pracy w jego zawodzie oraz o bezpieczeństwie podczas sytuacji zagrażającym życiu ludzi i zwierząt. Przedszkolaki z wszystkich trzech grup słuchały z zaciekawieniem oraz nie szczędziły w zadawaniu pytań. Mogły również zobaczyć i przymierzyć strój strażacki. Wiele z dzieciaków wyraziło chęć wykonywania tego zawodu. Na koniec spotkania podziękowały Panu Krzysztofowi wręczając dyplom ,,Przyjaciela Przedszkola”.

Domagała Paulina

  

Maluchy w bibliotece

20 lutego 2020 r. przedszkolaki z grupy Maluchy odwiedziły bibliotekę szkolną. Pani Maria Szymczyk przeprowadziła pogadankę na temat zasad korzystania z biblioteki oraz czytelni. Przypomniała jak korzystać z książek i jak je szanować. Maluchy wysłuchały krótkiego opowiadania o niesfornym koziołku a następnie mogły przeglądać książeczki z kącika czytelniczego. Lekcja biblioteczna bardzo spodobała się naszym milusińskim, a na ich buźkach można było zobaczyć wiele uśmiechu.

Domagała Paulina

  

Tłusty czwartek w oddziałach przedszkolnych 

W naszym przedszkolu zaakcentowany został najsłodszy dzień w całym roku ,,Tłusty Czwartek”. Tradycyjnie dzieciaki zjadły pysznego pączka aby mieć szczęście przez cały rok tak jak mówi tradycja. Buźki naszych milusińskich były nie tylko słodkie, ale również uśmiechnięte.

Domagała Paulina

  

Bal karnawałowy      

  W dniu 19 lutego 2020 r. w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Przedszkolaki z grup: maluchów, średniaków i starszaków uczestniczyły w tańcach i zabawach ostatkowych wraz ze swoimi wychowawczyniami. Dzieci dowiedziały się również co oznacza definicja słowa ,,karnawał” oraz gdzie odbywa się największy karnawał na świecie. Z zaciekawieniem słuchały nowych informacji. Na buźkach naszych milusińskich gościł uśmiech i radość.

Domagała Paulina

  

Kocham Babcię i Dziadziusia

        We wtorek 22 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Uczennica klasy VI Natalia Borycka szczególnie gorąco powitała miłych gości, którzy zjawili się w placówce, panią wicedyrektor Beatę Stępień oraz rodziców. Potem rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowały dzieci z punktu i oddziałów przedszkolnych: maluchy, średniaki, starszaki oraz klasa II. Były wzruszające wiersze, piosenki i zabawne scenki.

            Po części artystycznej dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom laurki oraz drobne upominki. Pani Beata Stępień złożyła życzenia babciom i dziadkom. Rodzice dzieci przygotowali słodki poczęstunek. Na koniec babcie i dziadkowie wspólnie bawili się ze swoimi wnukami. Nie zabrakło również uścisków i serdecznych całusów. Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialne były nauczycielki pani Anna Kopyś i Paulina Domagała, oprawą muzyczną zajął się pan Robert Puchała.    

Kopyś Anna

  

Dzień Babci i Dziadka w klasie "0"

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dzień Babci i Dziadka dzieci uczciły wierszykami oraz inscenizacją do piosenki "Nieposłuszny Dziadek”. Dzieci własnoręcznie wykonały laurki, które wręczyły babciom i dziadkom wraz z serdecznymi życzeniami. 

Stępnik Teresa

  

Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka

Dnia 17.01.2020 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych świętowały Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchata. Sympatyczny bohater powieści Aleksandra Milne'a mimo upływu lat nadal należy do najpopularniejszych misiów, amatorów miodu.Dzieci słuchały czytanych fragmentów książki „Kubuś Puchatek”. Następnie odbyły się wspólne zabawy z pluszowymi podobiznami bohaterów „Kubusia Puchatka”. maskotki cały czas towarzyszyły dzieciom w tym cudownym dniu. Po zabawie, dzieci wskazywały na podobieństwa i różnice miedzy Pluszowym Misiem, a Kubusiem Puchatkiem. Kolejno kolorowały postać bohatera książki A. Milne.

Stępnik Teresa

  

"Dokarmiamy ptaki"

Przedszkolaki wiedzą, że zima to trudny czas dla ptaków, dlatego dbają, aby miały co jeść. W czasie zimy, zerówczaki założyły „ptasią stołówkę”. Przynosiły do szkoły ziarna i systematycznie wsypywały je do karmników. Dzieci w ten sposób, kształtowały w sobie poczucie wrażliwości na niedolę zwierząt i chęć niesienia im pomocy w czasie zimy. Nasi skrzydlaci przyjaciele na pewno są nam wdzięczni za taką pomoc.

Stępnik Teresa

   

„Gwiazdkowe serce”

Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym Samorząd Uczniowski naszej szkoły oraz wolontariat zorganizował akcję charytatywną pod hasłem ,,Gwiazdkowe serce”.

Zbiórka artykułów spożywczych została przeprowadzona i na terenie naszej szkoły. Chętnie i z dużym zaangażowaniem do akcji włączyli się wszyscy uczniowie, dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego. Ze zgromadzonych produktów członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali 4 paczki, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin. Trzy paczki dla uczniów naszej szkoły. Natomiast jedna paczka dla osoby samotnej ze Świętej Katarzyny.    

Kopyś A.

   

Wigilia klasowa w grupie 5 i 6 latków

Wigilia  Bożego  Narodzenia  to  jeden  z  najpiękniejszych  dni  w  roku, na  który  czekamy  i  przeżywamy  go  uroczyście  w   domach   jak  i  w  naszej  „przedszkolnej  rodzinie. Dzieci każdego roku poznają  tradycje  i   zwyczaje  świąteczne, chętnie i aktywnie  uczestniczą  w  przygotowaniach:  wykonują  ozdoby  choinkowe, łańcuchy, które  potem  zawieszają  na  choince.   Dn. 17.12.2019 r. w klasie „0” odbyła się „Wigilia klasowa”. Dzieci wspólnie z wychowawcą, dzieliły się opłatkiem i składały sobie życzenia świąteczne. Następnie odbyło się wspólne kolędowanie przy choince i szopce.

Stępnik Teresa

Szkolny konkurs kolęd i pastorałek

17 grudnia 2019 r. po przedstawieniu jasełkowym odbył się szkolny konkurs kolęd i pastorałek pt. „Nad Betlejem gwiazdka”, z inicjatywy nauczyciela muzyki pana Roberta Puchały. Główne cele konkursu to kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzenie zainteresowania muzyką religijną, a także zaprezentowanie uzdolnień i umiejętności wokalnych uczniów. W konkursie wzięli udział soliści oraz duety.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Kinga Szlufik kl. VII

II miejsce – Kornelia Raczyńska kl. V

III miejsce – Laura Skiba kl. VI

Wyróżnienie- Dominik Wójcik i Marcel Świderski kl. IV

Skrzeczyna M. 

„Bóg się rodzi, moc truchleje…”

17 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole jasełka, które wprowadziły wszystkich w przepiękny i niezwykły klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Na sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Dariusz Skiba, ks. prof. Zygmunt Nocoń, radna gminy pani Agnieszka Barcikowska, panie dyrektor Ewa Orzechowska i Beata Stępień oraz licznie przybyli rodzice.

Tegoroczne przedstawienie jasełkowe zostało przygotowane przez uczniów klasy III i IV pod opieką katechetki pani Marty Koprowskiej.

Młodzi aktorzy przybliżyli zebranym sceny z życia Józefa oraz Maryi upamiętniające okoliczności przyjścia na świat Bożego Syna. Po raz kolejny staliśmy się świadkami narodzin Dzieciątka w ubogiej stajence na sianku „wśród bydlęty”, wędrówki pasterzy podążających do szopy za gwiazdą betlejemską, pokłonu złożonego Maleńkiemu przez trzech króli, którzy przybyli z dalekich stron ze swoimi darami. Nie zabrakło też aniołów zwiastujących wszystkim dobrą nowinę. Podczas oglądania przedstawienia mogliśmy sobie uświadomić, że narodziny Pana to czas, który niesie ze sobą radość, nadzieję, miłość  i pokój wszystkim ludziom dobrej woli. To również czas, kiedy powinniśmy się na chwilę zatrzymać, aby przemyśleć, jakie wartości są w życiu najważniejsze.

Program artystyczny uświetniły piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów oraz chóru, do których muzykę przygotował pan Robert Puchała. Na zakończenie przewodnicząca samorządu uczniowskiego Zuzanna Kołomańska złożyła wszystkim obecnym świąteczne życzenia.

Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu pięknych doznań i wzruszeń.

Skrzeczyna M. 

  

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

3.12.2019 r. do przedszkolaków przybył niecodzienny gość – Święty Mikołaj.

Dzieci z klasy „0” zaprezentowały program słowno- muzyczny, pt.”Witaj Święty Mikołaju”. Przedszkolaki z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego, powitały Go wierszykami i piosenkami. Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Dzieci bardzo cieszyły się z podarunków, zaprosiły Gościa do szkoły również w przyszłym roku. Na buziach dzieci gościł uśmiech i radość. Było to bardzo miłe spotkanie, które swoją obecnością uświetnili: Pani Dyrektor Szkoły, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Rodzice oraz Nauczyciele.

Stępnik T.

  

VII Powiatowe Konfrontacje Historyczne im. Prezydenta Kazimierza Sabbata

W dniu 26.11.2019 r. czworo uczniów z klasy VIII pod opieką p. Haliny Mazur wzięło udział w VII Powiatowych Konfrontacjach Historycznych im. Prezydenta Kazimierza Sabbata, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach. Tematyka tegorocznych Konfrontacji związana była z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Udział w konkursie zgłosiło 19 szkół z powiatu kieleckiego. Odbyły się dwa konkursy.

Konkurs recytatorski, w którym wzięły udział uczennice: Zuzanna Iwan, która otrzymała wyróżnienie i Julia Banak.

W konkursie wiedzowym na temat: "Miejsca pamięci narodowej w Górach Świętokrzyskich" wzięli udział uczniowie: Igor Durlik, który także otrzymał wyróżnienie oraz Paweł Pióro.

Poziom konkursów został oceniony przez komisję na bardzo wysoki i wyrównany, tym bardziej cieszą nas wyróżnienia dla naszych uczniów. Po części konkursowej uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na wycieczkę z przewodnikiem do zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu, a potem na gorący posiłek. Każdy z uczestników został obdarowany pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą. Gratuluujemy naszym uczniom, dziękujemy za zaangażowanie i życzymy kolejnych sukcesów.

Do konkursu wiedzowego przygotowała uczniów p. Anna Kozieł, a do recytatorskiego p. Halina Mazur

Mazur H. 

  

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2019 r. świętowaliśmy z przedszkolakami Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu dzieci mogły przynieść do przedszkola swojego ulubionego misia. Tańczyliśmy przy piosenkach o misiach a także słuchaliśmy bajek z misiami w roli głównej. Przedszkolaki wykonały opaski na głowę, dzięki czemu same wyglądały jak misie oraz kolorowały sylwetki swoich ulubieńców. Dzień ten można zaliczyć do szczególnie miłych zwłaszcza dzięki naszym maskotkom.

Figiel M.

  

Konkurs Plastyczny pt. ,,Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich’’

Został rozstrzygnięty Konkurs Plastyczny pt. ,,Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich’’ organizowany przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, którego tematyką było przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska smogu i sposobów walki z nim oraz promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Konkurs był organizowany dla dwóch grup wiekowych 0-IV i V-VIII. W konkursie wzięło udział 37 prac. Uroczystego wręczenia nagród dokonał p. Burmistrz Dariusz Skiba w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn.

W kategorii klas 0-IV uczniowie naszej szkoły zajęli trzy czołowe miejsca: I miejsce zdobył uczeń klasy I - Wiktor Małkiewicz, II miejsce zajęła uczennica klasy IV - Liliana Sito, III miejsce zdobyła uczennica klasy IV - Maria Gryz. W kategorii klas V-VIII: laureatką II miejsca została Natalia Królicka - uczennica klasy V, zaś III miejsce zajęła Natalia Borycka - uczennica klasy VI. Laureaci konkursu w nagrodę otrzymali rowery, mini wieże oraz radiomagnetofony.

Mazur J.

  

"Wieczór poetycki"

26 listopada 2019 r.  odbył się w naszej szkole wieczór poetycki pt. „Kocham ciebie wiosko miła…”. Spotkanie uświetnili swoją obecnością szanowni goście:

- Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – pan Dariusz Skiba,

- ks. proboszcz Jarosław Majka,

- ks. prof. Zygmunt Nocoń,

- radna gminy – pani Anna Obara,

- sołtys - pan Piotr Janicki,

- przedstawiciele rodzin patronów - pani Teresa Grzegorczyk i  pani Maria Borycka,

- panie dyrektor  Ewa Orzechowska i Beata Stępień,

- przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Sito,

- emeryci,  rodzice,  nauczyciele i uczniowie.

Scenariusz programu artystycznego opracowała pani Magdalena Skrzeczyna. Repertuar stanowiły wiersze patronów szkoły, czyli poetów ludowych z Doliny Wilkowskiej. Występ przygotowali uczniowie klas V - VIII. Na początku przewodnicząca SU Zuzanna Kołomańska przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość gości, po czym odśpiewano hymn szkoły. Następnie młodzi artyści zaprezentowali wiersze opisujące życie na wsi, piękno otaczającej przyrody, pracę w polu i gospodarstwie, codzienne zajęcia czy ludowe stroje. Niektóre z nich w sposób humorystyczny ukazywały różne sytuacje, zachowania, radości i kłopoty rolników oraz wiejskie obyczaje.

Uroku całemu występowi dodały znane wszystkim piosenki „na ludową nutę”, takie jak „Czerwone jabłuszko”, „Na południu Polski”, „Czerwone jagody”, „Świętokrzyskie, jakie cudne”, śpiewane przy akompaniamencie pana Roberta Puchały.

Dekorację na wieczorek przygotowała pani Jadwiga Mazur. Do jej wykonania posłużyły elementy związane ze świętokrzyskim folklorem, tematycznie nawiązujące do prezentowanych utworów.

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Dostarczyło wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.

Po zakończeniu części artystycznej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek

Skrzeczyna M.

   

Dzień Kredki

22 listopada 2019 r. przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych obchodziły ,,Dzień Kredki’’. Odbyły się zajęcia dotyczące rodzajów kredek i ich zastosowania. Zwrócono uwagę na prawidłowe trzymanie przyboru podczas kolorowania. Podjęto dyskusję na temat jak wyglądałby świat bez barw. Przy okazji nazwano kolory kredek. Nie zabrakło też wspólnej zabawy przy piosence ,,Kolorowe kredki’’. Dzieci wykonały także prace plastyczne – kolorowanie kredek. Po wykonaniu swoich prac dzieci prezentowały je przed grupą. Podczas zajęć na twarzach dzieci gościł uśmiech. Zamieniliśmy szary listopadowy dzień na kolorowy. Była to niezapomniana kolorowa przygoda.

Stępnik T.

  

Spotkanie z Naczelnikiem Poczty Polskiej

21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie maluchów, średniaków oraz starszaków z Panią naczelnik Katarzyną Skrzyniarz z Urzędu Pocztowego w Bielinach.

Pani Katarzyna opowiedziała o pracy na poczcie jak również zawodzie listonosza. Dzieciaki wcielały się w rolę listonosza przymierzając czapkę oraz specjalną portmonetkę na przekazy pocztowe. Miały również okazję przykleić znaczek pocztowy na liście, który wcześniej napisały do Świętego Mikołaja który wrzuciły do skrzynki pocztowej, aby list mógł na czas dotrzeć na Biegun Północny. Otrzymały również przedwczesną paczkę skrywającą słodkości prosto z Laponii. Na buźkach przedszkolaków od razu pojawił się uśmiech od ucha do ucha. Odebranie przesyłki pokwitowała swoim podpisem reprezentantka najstarszej grupy.

Na koniec delegacja przedszkolaków podziękowała za ciekawe zajęcia przekazując Pani Katarzynie dyplom oraz głośne ,,dziękujemy”.

Domagała P.

 

„Dla każdego dziecka – dzieciństwo”

         20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przypada on w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.

Z tej okazji uczniowie klasy 8 wraz z panią Anną Kozieł przygotowali apel, którego celem było przekazanie dzieciom informacji na temat tego, jakie prawa posiadają oraz w jaki sposób należy ich przestrzegać. Najważniejsze prawa zostały odczytane na tle prezentacji multimedialnej. Wcześniej uczniowie wszystkich klas wykonali plakaty na ten sam temat. Zostały one wykorzystane jako dekoracja do apelu.

Skrzeczyna M. 

 

  

Warsztaty profilaktyczne

W dn. 13.11.2019 r. w naszej szkole odbyły się dwa warsztaty profilaktyczne. Uczniowie klas 0-IV wzięli udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasz gość wyjaśnił, na czym polega praca ratownika medycznego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie mieli również możliwość przećwiczyć resuscytację na modelu człowieka. Natomiast klasy V-VIII miały prelekcję na temat wpływu dopalaczy i narkotyków na organizm człowieka. Uczestnicy zostali zapoznani z problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami. Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z umiejętności mówienia – „Nie, dziękuję”.

Warsztaty przeprowadzone były przez p. Andrzeja Morajdę z Centrum Szkoleniowego „ENDOLEZA” w Krakowie.

Zajęcia zorganizowała pani pedagog Iwona Pańtak.

Stępień B. 

Spotkanie z pielęgniarką 

Dnia 14 listopada 2019 r. klasę "0" odwiedziła Pani pielęgniarka środowiskowa. Wygłosiła w sposób bardzo interesujący i przystępny dla dzieci prelekcję na temat ,,Jak dbać o zdrowie’’. Gość obdarował dzieci kolorowymi naklejkami. To było bardzo miłe spotkanie. Dzieci już wiedzą jak dbać o zdrowie.

Stępnik T.

  

Akademia z okazji Święta Niepodległości

                12 listopada 2019 r. odbyła się w naszej szkole akademia poświęcona 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

                Uroczystość przygotowali uczniowie klas V–VIII wraz z panią Ewą Metryką–Warchoł. Podczas występu przypomnieli oni 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie akademii  można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.Dzięki naszym artystom mieliśmy okazję choć na chwilę przenieść się w przeszłość, kiedy to Polacy przelewali krew w walce o wolność naszego kraju, o to, aby „Polska była Polską”.

 Skrzeczyna M. 

  

Ślubujemy

            22 października 2019 roku słowa ślubowania wypowiedziało zgodnym chórem 7 uczniów i 3 uczennice klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

            Uroczystość pasowania na ucznia rozpoczęła się o godz. 1100 Przewodnicząca SU przywitała zebranych gości: Sekretarza Gminy pana Wojciecha Furmanka, panią Dyrektor Szkoły Ewę Orzechowską, nauczycieli, rodziców i uczniów, po czym nastąpiła część artystyczna. Pierwszaki pod kierunkiem pani Ewy Hajduk prezentowały swoje zdolności artystyczne. Recytowały wiersze i śpiewały wesołe piosenki przy akompaniamencie pana Roberta Puchały. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia i wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy. Starsi koledzy obdarowali bohaterów dzisiejszego dnia drobnymi upominkami. Resztę dnia w szkole dzieci spędziły na wesołej zabawie oraz na pałaszowaniu smakołyków przygotowanych przez troskliwych rodziców.

Hajduk E.

  

Przedszkolaki na wycieczce w Kielcach 

Dn. 23.10.2019 r. przedszkolaki z PP i OP uczestniczyły w wycieczce do Kielc. Głównym celem wyjazdu był spektakl w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach pt. ,,Kapka podróżniczka z wody księżniczka’’.

Przedstawienie zaprezentowali aktorzy scen warszawskich z Teatru Banasiów.  Ciekawa scenografia, gra świateł, oraz kostiumy aktorów wywołały duże emocje wśród dzieci. Wspaniała muzyka i  teksty piosenek zachęciły przedszkolaków do wspólnej zabawy. Na zakończenie mali milusińscy nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Dla niektórych maluchów była to pierwsza wizyta w teatrze i na pewno nie ostatnia. Po zakończonym przedstawieniu dzieciaki pojechały na bawialnię ,,Fiku Miku’’, gdzie bardzo miło i  wesoło spędziły czas. Przedszkolaki bardzo szczęśliwe i trochę zmęczone wróciły do szkoły.

 Mazur J.

   

Dziękujemy Nauczycielom!

15 października 2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy VIII pod opieką pani Haliny Mazur przygotowali program artystyczny, w którym wierszem i piosenką wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Zaprezentowali również wierszyki z humorem na temat poszczególnych przedmiotów, nauczycieli oraz wydarzeń z życia szkoły. Na zakończenie programu złożyli moc gorących i szczerych życzeń płynących prosto uczniowskich serc.

Po występie członkowie Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły słodkie upominki.

Skrzeczyna M.

  

Dzień Chłopaka

         Dnia 30 września 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. W tym dniu dziewczęta z Samorządu Szkolnego złożyły swoim kolegom życzenia, a także wręczyły prezenty. Z okazji tego święta został rozstrzygnięty konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole. Wybrano dwóch uczniów: z klasy IV – Piotra Banak i z klasy VIII - Bartosza Naplochę. Chłopcy otrzymali piękne kubeczki z napisem ,,Najsympatyczniejszy chłopak". Zwycięzcy otrzymali gromkie brawa.

            7 października 2019r. z okazji Dnia Chłopaka odbyła się w naszej szkole dyskoteka dla klas IV – VIII zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Trwała ona od godziny 17.00 do godziny 19.00. Zabawa, jak to zwykle bywa, była udana. Rytmiczna muzyka zachęcała do pląsów i porywała do tańca nawet najbardziej opornych.

Kopyś A.

"Był taki wrzesień ..."

Pamiętny Wrzesień 1939 roku – to właśnie wtedy atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii. Ten kataklizm pochłonął miliony ofiar na całym świecie.Przez 6 lat większość krajów zaangażowana była w działania wojenne.  Pierwszą i jedną z największych ofiar tych tragicznych wydarzeń była Polska i mieszkający w niej ludzie. 

17 września 2019r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i ataku ZSRR na Polskę. Przygotowali go uczniowie klasy VIII wraz z nauczycielem historii, panią Anną Kozieł. W prezentowanych wierszach oddali hołd bohaterom i wszystkim ofiarom wojny, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnym kraju. Występ artystyczny wzbogaciły pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru.

Skrzeczyna M. 

Drogie Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń.

Nie bójcie się marzyć, bo od marzeń wszystko się zaczyna!

 

Ewa Orzechowska i Beata Stępień

< !-- [if gte vml 1]> < ![endif]-->< !-- [if !vml]-->

< !--[endif]--> 

bip

Nasza szkoła

październik 2023
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Imieniny obchodzą: Danuta, Igor, Remigiusz
Święta Katarzyna